Begroting in het hoofd niet genoeg

De Best en Partners Opleiding

Mbo’ers hebben naar eigen zeggen goed inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Toch heeft slechts een klein deel van de mbo’ers daadwerkelijk een financieel plan tijdens en na de studie. Als ze wel een plan hebben, dan hebben ze dat veelal in het ‘hoofd’.

Studenten mbo

 

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder mbo’ers tussen de  18 en 30 jaar in opdracht van Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB): ‘Factsheet financiële planning mbo’ers; Onderzoek naar de financiële planning van mbo’ers voor de periode tijdens en na hun opleiding’. WWJB heeft dit onderzoek laten uitvoeren omdat het Financieel Studieplan, een online tool voor studenten, nu ook toegankelijk is gemaakt voor mbo’ers.

Nibud-reactie op onderzoek WWJB over mbo’ers

Het Nibud is verheugd dat er nu een tool is waarmee mbo-studenten overzicht over hun inkomsten en uitgaven kunnen maken. En dat ze hun uitgaven kunnen vergelijken met die van anderen. Uit ons eigen mbo-onderzoek  bleek namelijk dat 15-20 procent van de mbo-studenten financieel zeer kwetsbaar is. Het in kaart brengen van de financiële situatie is de start om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te krijgen en houden. Door naar vergelijkbare studenten te kijken, kan een student nagaan waar hij relatief veel of juist wat minder aan uitgeeft.

Overzicht in je hoofd is niet genoeg

Wij delen de mening van Weet Wat Je Besteedt dat een overzicht in je hoofd onvoldoende is. Hierdoor vergeet je snel bepaalde uitgavenposten waar je wel geld aan uitgeeft. Door alle uitgavenposten langs te lopen in een overzicht, voorkom je dat.

Goede voorbereiding op zelfstandig wonen

Uit het onderzoek van WWJB blijkt dat kennis over de kosten van op jezelf wonen beperkt is. Wij hebben in ons mbo-onderzoek gezien dat degenen die op zichzelf wonen het financieel moeilijker hebben en meer schulden/betalingsachterstanden hebben. Voor hen is des te belangrijker om inzicht te krijgen in hun kosten. Dat maakt deze nieuwe tool ook waardevol. De tool kan al gebruikt worden als je nog thuis woont, zodat je ziet hoe de kosten gaan veranderen als je op jezelf gaat wonen.

 

Bron: Nibud

Meer informatie en vragen
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Irma van Leeuwen, Marketeer bij De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso, kantoren Hoofddorp en Haarlem via i.van.leeuwen@debestenpartners.nl