Partnership DBP en SCAN

De Best & Partners sluit mooi nieuw partnership met Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten

De Best en Partners Nieuws

 

De Best & Partners is een zelfstandig landelijk opererend Gerechtsdeurwaarderskantoor en incassokantoor. Onze organisatie verleent op een breed terrein diensten op het gebied van credit management en kenmerkt zich door een vakkundig organisatie met een no nonsens mentaliteit. Kennis en kunde combineren in nieuwe incasso aanpakken en methodieken, daar geloven wij in en daar staan wij voor. De credit management is hard aan verandering toe en wij lopen voorop met nieuwe manieren van incasseren door het credit management proces goedkoper, efficiënter en transparanter in te richten. De Best & Partners vergroot de cashflow door een strak debiteurenbeleid te voeren en voert resultaatgericht verbeterde creditmanagement. Dit zorgt uiteindelijk voor grip op het incassoproces, met als gevolg een betere meer incasso meerwaarde en een hogere debiteuren-klant tevredenheid. Wij kennen uw branche en kunnen door onze jarenlange ervaring en kennis maatwerk leveren. Daar staan wij voor!  Hoe? Wij weten werkt en wat niet werkt.
Behoud van de klant relatie staat hierbij altijd voorop. 

Mijn drijfveer is daarbij een hoger sociaal en financieel rendement te bereiken voor de klant en debiteur. Voor meer informatie: www.debestenpartners.nl of www.debloggendedeurwaarder.nl

Structurele samenwerking De Best & Partners en “S.C.A.N.” www.debestenpartners.nl