CMI oktober 2015: Toename afschrijvingen

De Best en Partners Betalingsgedrag

De Credit Managers’ Index (CMI) herstelt zich in de maand oktober vooral op het vlak van omzet en nieuwe klanten. Daarentegen zijn de afschrijvingen dubieuze debiteuren toegenomen. Nog steeds constateren we dat het betaalgedrag zich verbetert. Het vervallen debiteurensaldo is weer afgenomen ten opzichte van vorige maand. Over de gehele linie is dit het cijfer dat in 2015 de grootste positieve ontwikkeling doormaakt, ten opzichte van 2014 is al een verbetering van 14% waargenomen, vooral dit cijfer geeft weer dat het met de liquiditeitspositie van bedrijven beter gesteld is. Ook het aantal faillissementen inclusief eenmanszaken was in oktober weer relatief laag. Dit keer wel weer een lichte stijging van 33 stuks ten opzichte van vorige maand, maar met 474 faillissementen (bron: www.faillissementen.com) nog steeds een uitkomst die acceptabel is. Het lijkt erop dat ook de CMI richting het einde van het jaar op het merendeel van de onderwerpen sterke verbeteringen laat zien en zelfs op een beter niveau uit zou kunnen komen dan de metingen tot nu toe hebben weergegeven.Groei CM Index

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de achtenvijfstigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor oktober 2015 komt uit op 58,0 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een stevige stijging van 5,1 punten ten opzichte van september. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 49,3 naar 65,7. De omzetindex steeg zelfs van 45,7 naar 71,0. Het aantal nieuw klanten is ook weer toegenomen, deze index stijgt van 52,9 naar 67,7. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 55,2 naar 52,8. Opvallend zijn de lage scores aangaande afschrijvingen en het aantal faillissementen en gevallen met problematische schulden, deze zijn in september weer toegenomen waardoor die indices flink zijn gezakt. Verontrustend is dit (nog) niet omdat deze daling in de maand volgend op de vakantiemaanden vaker voorkomt doordat dan ook achterstanden op dat vlak moeten worden weggewerkt. Alle indicatoren samen geven nog steeds een geruststellend beeld. De credit manager moet echter met toenemende omzet en kansen wel scherp blijven op het verlenen van krediet en de signalen op het gebied van afschrijvingen goed interpreteren. Het blijvend herstel is allerminst een reden om de touwtjes op dat vlak te laten vieren. De marges zijn dun in deze herstellende markt, één faillissement kan al teveel zijn.

 

Bron: incasso.nl

Meer informatie en vragen
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Irma van Leeuwen, Marketeer bij De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso, kantoren Hoofddorp en Haarlem via i.van.leeuwen@debestenpartners.nl