Klacht

Heeft u een klacht?

Maximaal resultaat voor u en uw klanten

Indien u een klacht heeft over een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder of over onze dienstverlening, dan kunt u daarover schriftelijk contact opnemen met ons kantoor. Wij nemen uw klacht in behandeling en zullen u schriftelijk over de afhandeling berichten.

De Best & Partners T.a.v. de klachtenfunctionaris Wegalaan 32, 2132JC  Hoofddorp info@debestenpartners.nl

Bent u het niet eens met de uitkomst, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Postbus 84500 1080 BN Amsterdam Tel.: 020 – 541 28 25 www.rechtspraak.nl

Deel deze pagina op: