Klacht

Heeft u een klacht?

Maximaal resultaat voor u en uw klanten

Indien u een klacht heeft over een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder of over onze dienstverlening, dan kunt u daarover schriftelijk contact opnemen met ons kantoor. Wij nemen uw klacht in behandeling en zullen u schriftelijk over de afhandeling berichten.

De Best & Partners
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 95
2130 AB Hoofddorp
info@debestenpartners.nl

Bent u het niet eens met de uitkomst, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Tel.: 020 – 541 28 25
www.rechtspraak.nl

Deel deze pagina op:

ISO certificering De Best en Partners