Incassoproces

Het incassoproces in 3 stappen

Het incassoproces is niet voor iedereen iets waar je dagelijks mee te maken krijgt. Het is iets wat je liever wilt voorkomen. Daarnaast komen er aardig wat juridische zaken bij kijken, die vaak vragen oproepen of voor onduidelijkheid zorgen. De Best & Partners heeft jaren lange ervaring met incassotrajecten, van voorzichtige pre-incasso tot – als het nodig is – gerechtelijke executie. Hoe pakken we dit aan en welke stappen zijn er in het incassoproces?


Hoe gaan wij aan de slag?

⦁ Incasseren wij niets, dan betaalt u een basisvergoeding per dossier, afhankelijk van het geldelijk belang van het dossier.
⦁ Incasseren wij wel, dan betaalt u geen kosten, omdat wij uw vordering en onze incassokosten incasseren bij uw klant
⦁ Incasseren wij gedeeltelijk, dan betaalt u alleen incassokosten conform de Wet Incassokosten. Dit doen wij alleen als de incassokosten de basisvergoeding overstijgt.

Uw incasso in behandeling
Zodra u uw facturen aan ons kantoor heeft aangeleverd, nemen wij deze direct in behandeling. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging met daarop een dossiernummer. Indien blijkt dat uw klant negatief bij ons in het systeem voorkomt en of blijkt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, dan sluiten wij het dossier kosteloos.

24/7 inzicht via uw online dossier
U kunt de voortgang van uw onbetaalde factuur (incasso opdracht) volgen via uw online dossier.

De eerste stap van deze fase is pré-incasso. Dit wil zeggen dat we nog niet met de échte incasso zijn begonnen. Uw klant wordt per mail én per brief gevraagd de openstaande vordering te betalen. Deze pré-incasso brief wordt ook wel de laatste kosteloze WIK-brief genoemd. De Best & Partners verstuurt zowel de brief als de mail namens u. Dat wil zeggen dat uw bedrijfsnaam en logo op zowel de brief als de mail komen te staan. In de pré-incassobrief staat dat de vordering uit handen wordt gegeven aan De Best & Partners als betaling uitblijft. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de incassokosten zijn van een minnelijk incassotraject.

Bij geen reactie volgt een brief, geprint op óns briefpapier, waarin hij gesommeerd wordt te betalen. Op deze brief staat echter úw bankrekening en úw factuurbedrag, nog zonder extra kosten. Hierna zoeken wij contact met uw klant om ervoor te zorgen dat uw factuur betaald wordt. Wij nemen schriftelijk, telefonisch, per email en persoonlijk contact op met uw klant en sturen uw klant een specificatie van uw vordering, rente en kosten. Dit doen we op een manier die bij uw branche, organisatie en klant past. Voor diverse branches maken we gebruik van doelgroep profilering. Als uw klant het bedrag niet in één keer kan betalen dan wordt er een betalingsregeling getroffen.

Indien er in de buitengerechtelijke fase (minnelijk traject) geen betaling is ontvangen, kunnen wij voor u een gerechtelijke procedure opstarten. Dit gebeurt enkel in overleg met u. Als er een vonnis (uitspraak van de rechter) is gewezen, zullen wij indien nodig, executiemaatregelen treffen om alsnog ervoor te zorgen dat uw vordering wordt betaald.

Mocht uw klant in het minnelijk traject inhoudelijk verweer voeren, dan wel de vordering te betwisten, wijzen wij u erop dat de buitengerechtelijke fase langer kan duren. Indien blijkt dat u daarvoor onze expertise nodig heeft, verzorgen onze juristen dit graag voor u.

N.B. De Best & Partners verricht deze handelingen conform de Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder, welke bedragen jaarlijks met ingang van 1 januari kunnen worden gewijzigd.

Meer informatie over het incassoproces
Wilt u meer weten over deze dienstverlening, heeft u een specifieke vraag of bent u benieuwd naar onze resultaten?

Neem dan contact op via info@debestenpartners.nl of 023-5613465.

ISO certificering De Best en Partners