BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verzorgt toezicht met als doel te waarborgen dat gelden die aan gerechtsdeurwaarders worden toevertrouwd veilig en zeker zijn, ook bij een eventueel faillissement. Meer informatie is te vinden op de website www.bureauft.nl

ISO certificering De Best en Partners