KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een beroepsorgaan, waar alle gerechtsdeurwaarders zich verplicht bij dienen aan te sluiten. De KBvG heeft als doel ‘het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van en door haar leden’. Het algemeen belang is daarbij het uitgangspunt. Om dit te kunnen waarborgen heeft de KBvG normen voor kwaliteit opgesteld. Door middel van een uitgebreide audit wordt eens per twee jaar getoetst of gerechtsdeurwaarders aan deze norm voldoen. Deze audit is binnen De Best & Partners positief verlopen.

Helaas is het in het verleden voorgekomen dat partijen zich voordeden als gerechtsdeurwaarder. Als lid van de KBvG behoor je tot de registerdeurwaarders. Daarmee wordt inzichtelijk of een gerechtsdeurwaarder ook wel echt een gerechtsdeurwaarder is. Controleren kan via de website www.registergerechtsdeurwaarder.nl.

ISO certificering De Best en Partners