Kleine spaarder gaat minder belasting betalen

De Best en Partners Financieel

Spaarder

Kleinere spaarders gaan erop vooruit, zeer vermogenden leveren flink in. Dat melden betrouwbare bronnen rond het Binnenhof.

Het tarief van 30% blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van 4% waartegen iedereen nu nog wordt afgerekend gaat op de schop. Het nieuwe stelsel zou vanaf 2017 ingaan.

Vrijstelling naar €25.000

Allereerst wordt de vrijstelling per persoon verhoogd van €21.000 tot €25.000. Daardoor zullen tweepersoonshuishoudens over de eerste €50.000 van hun spaarsaldo geen rendementsbelasting hoeven te betalen. Boven dit bedrag gaat de fiscus een nieuwe staffel hanteren.

Over de eerste €100.000 zal niet langer met een rendement van 4% worden gerekend, maar met 2,9%. Dit percentage zal jaarlijks veranderen omdat het een gemiddelde is van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Dit betekent dat een tweepersoonshuishouden met €100.000 aan vermogen €435 aan de fiscus afdraagt (€100.000 – €50.000) x 2,9% x 30%) in plaats van €696.

Vermogensrendementsheffing nu en straks (per jaar)

nu straks verschil
EUR 100,000 696 435 261
EUR 250,000 1,296 1,14 156
EUR 1,000,000 11,496 13,125 -1,629
EUR 2,000,000 23,496 29,625 -6.129

 

 

Mandje aandelen

Voor de vermogens van een ton tot een miljoen wordt het rekenrendement verhoogd tot 4,7%. Dit percentage wordt niet alleen vastgesteld op basis van gemiddelde rentestanden, maar ook op de behaalde rendementen op een representatief mandje aandelen. De coalitie gaat er daarbij vanuit dat inwoners met een hoger vermogen actiever in effecten beleggen en daardoor ook hogere rendementen halen.

Vermogens boven een miljoen leveren volgens het plan behoorlijk in omdat het genoten rendement op 5,5% wordt gesteld in plaats van 4%. Naar verwachting zal daarom vooral de VVD moeite hebben het nivellerende effect aan kiezers uit te leggen.

Gunstig voor drie miljoen Nederlanders

Maar van de circa 3,3 miljoen betalers van vermogensbelasting zou het nieuwe stelsel voor 3 miljoen mensen gunstiger uitpakken. Het omslagpunt zou voor een alleenstaande rond een bedrag van €240.000 liggen.

Naar verwachting zal de VVD moeite hebben om het nivellerende effect uit te leggen

In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA was al afgesproken dat de vermogensheffing eerlijker moest worden. Vooral de kleinere spaarders moeten al lange tijd genoegen met een rente van circa 1%.

Werkelijk genoten rendement

Het voornemen om het werkelijk genoten rendement per individuele belastingbetaler te hanteren als grondslag zou om praktische redenen onhaalbaar zijn. De belastingdienst heeft niet de capaciteit dat te controleren.

De nieuwe opzet heeft geen gevolgen voor de begroting die op 15 september op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt. In 2017 kost de verhoging van de belastingvrije drempel de schatkist weliswaar circa €100 mln, maar het schijventarief met progressieve rekenrendementen levert hetzelfde bedrag op.

Schenkingsrecht ook ruimer

De coalitiepartners willen ook het schenkingsrecht verruimen. De €52.000 die nu belastingvrij mag worden gegund aan een kind mits het wordt besteed aan een huis wordt per 2017 opgehoogd tot een ton. Dit plan kost de schatkist grofweg €100 mln. Hoe dat gedekt wordt is niet bekend.

De maatregelen staan los van de €5 mrd belastingverlichting die reeds in het vooruitzicht is gesteld door de coalitie. Voor de zomer werd duidelijk dat een grootscheepse herziening van het gehele belastingsstelsel onhaalbaar is gezien de politieke verhoudingen in Den Haag.

 

Bron: FD

Meer informatie en vragen
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Irma van Leeuwen, Marketeer bij De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso, kantoren Hoofddorp en Haarlem via i.van.leeuwen@debestenpartners.nl