Corporaties

Uitgebreide incassodienstverlening voor woningcorporaties

In de corporatiewereld heeft men zich terecht afgevraagd of het niet tijd is geworden voor een andere benadering van huurachterstanden in de woningmarkt. Er is een groep huishoudens die schulden blijft maken en in de problemen komt, met alle gevolgen van dien. Een maatschappelijk probleem waar u als woningcorporatie mee te maken heeft. Er zijn allerlei initiatieven voor deze groep mensen, maar dit zorgt vaak niet voor voldoende resultaten.

Uw partner voor resultaatgerichte huurincasso

De Best & Partners kan dit gehele traject uit handen nemen, van effectief debiteurenbeheer tot het volledige incassotraject. Dit doen we op een manier waarbij we altijd naar ieders persoonlijke situatie kijken. Door met een specifieke doelgroep profilering de juiste benadering te hanteren kunnen we succesvol incasseren en behalen we snel resultaat. Dit doen we met een positieve en klantvriendelijke benadering.

De juiste persoonlijke benadering en onze kennis van de lokale markt zorgen ervoor dat we succesvol incasseren.

Doelgroep profilering succesvolle aanpak voor debiteurenbeheer

Onze incassodiensten zijn erop gericht om de huurachterstanden zo snel en goed mogelijk te incasseren. Daarom werken we met eigen debiteurenprofielen. Deze zijn samengesteld aan de hand van de database van unieke debiteuren, aangevuld met externe smart data en variabelen zoals leeftijd, betaalhistorie, postcode etc. Naast het historische betaalgedrag wordt ook het maatschappelijke profiel inzichtelijk, zoals interesses, de woonsituatie (huur-, koopwoning) en sociale aspecten. Lees meer over deze aanpak bij de dienst huurincasso.

Terug naar vorige pagina

Deel deze pagina op: