Beslag- en executierecht

Beslag- en executierecht als laatste stap van het gerechtelijk traject

Wanneer uw klant uw vordering niet voldoet, kunt u als laatste stap van het gerechtelijk traject van een incassoprocedure kiezen voor beslaglegging. Uw klant wordt gedwongen tot betaling door middel van beslaglegging op bijvoorbeeld inkomen, bank, roerende- en onroerende zaken. Dit heet conservatoir beslag. Als de rechter de vordering toewijst gaat dit conservatoir beslag over in executoriaal beslag. Dit betekent dat onze gerechtsdeurwaarder over gaat tot de gekozen vorm van beslaglegging.

Meer informatie over onze diensten Wilt u meer weten over deze dienstverlening, heeft u een specifieke vraag of bent u benieuwd naar onze resultaten? Neem dan contact op via info@debestenpartners.nl of 023-5613465.

Terug naar vorige pagina