Exploten

  • Ambtshandelingen zoals het uitvaardigen van exploten, dagvaardingen, vonnissen en aanzeggingen.

De Best & Partners doet zaken met diverse advocatenkantoren. Met onze bevoegdheid om deurwaardersdiensten te verrichten kunnen we alle ambtshandelingen uitvoeren die bij wet alleen maar door gerechtsdeurwaarders mogen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het persoonlijk overhandigen van dagvaardingen, vonnissen en aanzeggingen, al dan niet met een formeel bevel om binnen een bepaalde termijn te reageren of betalen. Ook voor dwangmiddelen als beslaglegging, ontruiming en openbare verkoop moet je gerechtsdeurwaarder zijn.

Beëdigde gerechtsdeurwaarders van De Best & Partners

De Best & Partners heeft bij de rechtbank beëdigde gerechtsdeurwaarders die deze handelingen voor u mogen uitvoeren. Ons kantoor is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Belangrijke ambtelijke werkzaamheden van onze gerechtsdeurwaarders zijn:

  • het uitvaardigen van exploten, dit zijn aktes die de ontvanger informeren over bijvoorbeeld een dagvaarding, betekening, beslag of bevel tot ontruiming;
  • het opstellen van een proces-verbaal van constatering, een verklaring van wat de gerechtsdeurwaarder heeft waargenomen. Dit is een sterk bewijsmiddel, hoewel deze waarneming nog niet wettelijk is vastgesteld;
  • het optreden als gemachtigde voor eisende of gedaagde partij in procedures bij de kantonrechter;
  • de voorbereiding van omvangrijke beslagleggingen.

Is er spoed bij?

Sommige gevallen kunnen niet wachten tot morgen. Heeft u bijvoorbeeld een spoedbeslag? Of haast bij een bewijsbeslag? Laat het ons weten, onze gerechtsdeurwaarders staan 24/7 voor u klaar.

Meer informatie over onze diensten
Wilt u meer weten over deze dienstverlening, heeft u een specifieke vraag of bent u benieuwd naar onze resultaten? Neem dan contact op via info@debestenpartners.nl of 023-5613465.

N.B. Alle ambtelijke werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder mag uitvoeren staan opgesomd in de Gerechtsdeurwaarderwet en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.