Huurincasso

Doelgroep profilering draagt bij aan sociaal slim huurincasso

Voor woningcorporaties hebben we een specifieke aanpak ontwikkeld voor sociaal slim huurincasso. Hierbij kijken we vooral naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Debiteurenprofielen op basis van smart data en variabelen

Onze incassodiensten zijn erop gericht om de huurachterstanden zo snel en goed mogelijk te incasseren. Daarom werken we met eigen debiteurenprofielen. Deze zijn samengesteld aan de hand van de database van unieke debiteuren, aangevuld met externe smart data en variabelen zoals leeftijd, betaalhistorie, postcode etc. Naast het historische betaalgedrag wordt ook het maatschappelijke profiel inzichtelijk, zoals interesses, de woonsituatie (huur-, koopwoning) en sociale aspecten.

Diverse behandel- en benadermodellen op basis van profilering

Deze profilering leidt tot verschillende interne behandel- en benadermodellen (de contact strategie). Hierin onderscheiden we verschillende sociale milieus, ingedeeld naar sociale status en waardeoriëntatie. De combinatie van deze gegevens zijn sterk van invloed op het betaalgedrag, het betaalmoraal en de wijze waarop de huurder wordt aangesproken. Hierdoor kunnen onze incassospecialisten direct de juiste incassomethodiek toepassen bij ontvangst van een nieuwe zaak.

Specifieke behandel- en benadermodellen op basis van profilering zorgen voor snel resultaat

Branche specifieke dienstverlening De Best & Partners heeft ervaring en kennis van diverse branches. Zo heeft iedere branche specifieke vraagstukken en hebben we te maken met verschillende soorten klanten. Doelgroepsegmentatie en een op de klant afgestemde manier van benaderen en communiceren dragen sterk bij aan het realiseren van grip op uw incassoproces.

Bovenstaand kunt u de informatie voor uw branche vinden. Kunt u toch niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact op, we denken graag met u mee!

Snel resultaat door persoonlijke benadering

Doordat we veelal eerst inzetten op huisbezoeken bij 1 en hooguit 2 maanden huurachterstanden, kan vaak meer dan de helft van de ontstane achterstanden geïncasseerd worden. Daarnaast hebben we een pilot gedaan om ook de zogenaamde WIK brieven bij sommatie – exploot te betekenen. Bij dit bezoek wordt er door de deurwaarder een inschatting gemaakt of we te maken hebben met een kwetsbaar huishouden, die om een andere benadering vraagt of dat er sprake is van een zogenaamde niet-willer. Hierdoor ontstaat er zowel financiële als maatschappelijk winst. Lokale marktkennis, lokale verankering en verbondenheid geeft ons een goed inzicht in de persoonlijke leefomstandigheden van de debiteur – en dus een persoons gerichte benadering.

Incassospecialisten met kennis van debiteurenmarketing

Onze incassospecialisten worden intern regelmatig opgeleid en getraind in het onderwerp ‘Debiteurenmarketing’. Op welke wijze de debiteur het beste in zijn of haar eigen ‘taal’ wordt benaderd staat hierbij centraal. Efficiënte debiteurenmarketing zorgt snel voor bevredigende betalingsafspraken voor beide partijen.

  • Doelgroep profilering
  • Specifieke behandel- en benadermodellen
  • Persoons gerichte benadering
  • Inzet van debiteurenmarketing

Meer informatie over onze diensten

Wilt u meer weten over deze dienstverlening, heeft u een specifieke vraag of bent u benieuwd naar onze resultaten? Neem dan contact op via info@debestenpartners.nl of 023-5613465.

Terug naar vorige pagina