Zorgverzekering niet betaald door 330.000 Nederlanders

De Best en Partners Betalingsgedrag

Er zijn nog steeds veel Nederlanders die hun zorgverzekering niet kunnen of willen betalen. Het aantal wanbetalers neemt de laatste jaren zelfs toe. Zo waren er in 2010 nog ruim 267.000 wanbetalers, maar dat aantal is inmiddels opgelopen tot bijna 330.000. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wanbetalers zijn verzekerden die een betalingsachterstand hebben van zes maanden of meer bij hun zorgverzekeraar. Zij zijn door hun verzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland en vallen onder de Regeling Wanbetalers. De verzekerde betaalt niet langer de premie van de verzekeraar, maar een bestuursrechtelijke premie die neerkomt op 152,53 euro per maand (2015). Als de wanbetaler niet betaalt, zal het Zorginstituut via de werkgever of uitkeringsinstantie beslag leggen op het inkomen. Ook kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de zorgtoeslag inhouden.

Aantal wanbetalers

Hieronder zie je het aantal wanbetalers (x 1.000) in de afgelopen jaren. Het precieze aantal wanbetalers in 2015 is pas volgend jaar bekend.

Aantal wanbetalers

Lees ook: Wat is de regeling wanbetalers

Een wanbetaler blijft wel verzekerd voor zorg, maar heeft alleen recht op een vergoeding die wordt gedekt door de basisverzekering. Als de oude schuld is afbetaald, wordt de verzekerde afgemeld bij het Zorginstituut en betaalt hij/zij weer een ‘normale’ premie. De verzekerde mag dan ook weer overstappen.

De totale schuld van wanbetalers in Nederland loopt op tot 750 miljoen euro.

Onverzekerden

Het aantal onverzekerden, ofwel, mensen zonder zorgverzekering, nam de afgelopen jaren wel af. Begin 2015 telde de overheid nog 29.454 verzekerden. In 2011 bedroeg dat aantal nog bijna 58.000. Opvallend genoeg steeg het aantal onverzekerden wel met 2,5 procent tussen 2013 en 2014.

Het afsluiten van een zorgverzekering is sinds 2006 verplicht voor alle Nederlanders. Sinds 2011 ziet de overheid er middels de ‘Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering’ ook sterk op toe dat deze regel wordt nageleefd.

 

Bron: Zorgwijzer.nl

Meer informatie en vragen
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Irma van Leeuwen, Marketeer bij De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso, kantoren Hoofddorp en Haarlem via i.van.leeuwen@debestenpartners.nl